วาง Link แบบไหน ได้เงินไวกว่ากัน

การทำงานใน AMOT จะมีระบบจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิก ด้วยเงื่อนไขหลักๆ 2 แบบ คือ CPA และ CPL ทั้ง 2 ตัวคือเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกทั้งคู่   แต่เงื่อนไขการจ่ายไม่เหมือนกัน CPL คือ Cost Per Lead  หมายถึง สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนเมื่อสามารถนำลูกค้าไปให้กับเจ้าของสินค้าได้ เช่น